sponsorem serwisu jest firma Probit
2012
2008 / 2009
2007
2006
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1969
1965
2013

1986

Wio?larskie Mistrzostwa Polski

Szachy

Bal Sportowca

Mecz pi?ki r?cznej

Mistrzostwa Politechniki w karate

Po?egnanie Piotra Kornego

Sztafeta Zwyci?stwa, Rogo?nica - Warszawa

Zako?czenie sezonu szachowego po wej?ciu do I ligi

Mistrzostwa Polski w szpadzie

Puchar Pa?stw Nadba?tyckich

Puchar Politechniki

Siatkarskie imieniny

V Mistrzostwa Polski Nauczycieli Akademickich w tenisie ziemnym