sponsorem serwisu jest firma Probit
2012
2008 / 2009
2007
2006
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1969
1965
2013

1978


Tenis

Obóz sportowo - szkoleniowy w Gi?ycku

Mistrzostwa Mistrzów w LA Lublin

Tenis na obozie

Bieg Uliczny wokó? budynków Politechniki

Mistrzostwa Polski Politechnik w p?ywaniu

Mistrzostwa Polski w wio?larstwie

Mistrzostwa Politechniki Wroc?awskiej w lekkiej atletyce

Obrady Zarz?du PSM KM AZS Politechnika

Koszykówka

Pi?ka no?na

Poniedzielski i Adamiak w klubie "U Grubego"

Puchar Politechniki w pi?ce no?nej

Regaty wio?larskie w Krakowie - ?wi?to Gazety Po?udniowej

Sekcja pi?ki r?cznej

Siatkówka

Sp?yw kajakowy na Mazurach

Sportowa Liga Wydzia?ów

Sylwester 1978/1979