sponsorem serwisu jest firma Probit
2012
2008 / 2009
2007
2006
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1969
1965
2013

1977Dni Sportu

Konferencja

Za?o?enie KM AZS

Bieg sztafetowy

Dni Wst?pne - Festyn na Wyspie Opatowickiej

Obóz szkoleniowo - sportowy w Gi?ycku

Lekka atletyka

Wio?larskie Mistrzostwa ?wiata w Amsterdamie

Pi?ka r?czna

Sportowa Liga Instytutów

Zako?czenie Lig Sportowych na Praktykach Robotniczych

Zebranie Zarz?du KU AZS Politechnika

Zebranie Zarz?du PSM KM AZS Politechnika